Hotel projects

Pudong Shangri-La Hotel

The Ritz-Carlton Hotel Xi’an

Suzhou’s Jinji Lake Grand Hotel

Marco Polo Hotel Wuhan